Обери
СВІЙ підручник!
«Українська мова» підручник
для 5 класу закладів
загальної середньої освіти
Підручник, що звертається безпосередньо до сучасної дитини з урахуванням її потреб та зацікавлень. Від авторки посібників, що вже здобули неабияку популярність серед учительства та учнівства

Підручник створено за модельною навчальною програмою «Українська мова. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Голуб Н. Б., Горошкіна О. М.)
Українська мова
підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
Літвінова І. М.
У підручнику запропоновано максимально практичний підхід до вивчення мовного матеріалу. Це виявляється у великій кількості проблемних завдань, а також доборі актуальних для дітей текстів різних стилів і жанрів, що дозволить підтримати рівень зацікавленості дітей на уроках. Для вивчення тем запропоновано текстоцентричний підхід: використання мовних одиниць у тексті стає мотивацією для вивчення мовного явища. У такий спосіб мовні явища й категорії діти сприймають не як щось абстрактне, обов'язкове для запам'ятовування, а як інструментарій акту спілкування. Багато завдань спрямовано формування навичок ефективного спілкування, що є запорукою успіху в будь-якій сфері сучасного життя.

Підручник отримав гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 08.02.2022 № 140)
Переваги
підручника
  • Доступно викладена інформація про мовні явища
  • Різноманітні форми роботи
  • Цікаві проблемні завдання, актуальні для учнів тексти
  • Практичне формування навичок ефективного спілкування
  • Інтернет-підтримка: інтерактивні завдання, пізнавальні відео, аудіодиктанти
За результатами пілотування НУШ
у 1 семестрі 5 класу підручник отримав схвальні відгуки від учителів, батьків та дітей.
Що було вдосконалено завдяки відгукам вчителів пілотних шкіл
Доопрацьовано виклад теоретичної інформації
Додано вправи та завдання, урізноманітнено навчальні тексти
Вдосконалено оформлення та ілюстративний матеріал
Особливості подання матеріалу
Інтернет-підтримка
Навчально-методичний комплект
  • Підручник
  • Календарно-тематичний план
  • Дорожні карти уроку для учнів і вчителя
  • Зошит для формувального й контрольного оцінювання
  • Зошит проєктів
Презентація підручника
Три запитання до автора підручника
Автори підручника
Літвінова Інна
кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Made on
Tilda