Обери
СВІЙ підручник!
«Українська література» підручник для 8 класу
з поглибленим вивченням філології
закладів загальної середньої освіти

Підручник уможливлює розвиток природних здібностей, інтересу, учнів до української літератури, формування предметних та ключових компетентностей.
Ґрунтовно, виважено, цікаво — підручник від знаного літературознавця, автора лінійки підручників з української літератури для 8— 11 класів
Українська література
підручник для 8 класу з поглибленим вивченням філології закладів загальної середньої освіти
Олександр Борзенко
Зміст літературного матеріалу спроектовано на очікувані результати навчання. Ознайомлення з художнім твором, усебічний аналіз змістової, жанрової та естетичної специфіки наблизять учнів до розуміння літератури як потужного чинника світосприйняття та самоідентифікації. Система компетентнісно орієнтованих завдань надає можливості просування індивідуальними освітніми траєкторіями.
Переваги підручника
 • Спонукає застосовувати всі види критичного читання текстів різних стилів.
 • Містить усі програмові художні твори (навіть великі тексти, подані в підручнику скорочено або в уривках, в електронному додатку пропонуються в повному обсязі).
 • Виважений аналіз кожного художнього твору допомагає визначити естетичну цінність мистецьких явищ, проте завжди залишає простір для інтерпретації, виявлення власного емоційно-ціннісного ставлення.
 • Тексти рубрик «Україна і світ», «Актуальна цитата» розширюють уявлення про роль української літератури в культурі світу, пропонують різні погляди на творчість письменника.
 • Візуалізація навчального матеріалу за допомогою ілюстрацій, схем, таблиць, скрайбінгів, презентацій, буктрейлерів.
 • Методичний апарат підручника — це цілісна система компетентнісно орієнтованих завдань, що передбачають сприйняття, аналіз та інтерпретацію прочитаного, виявлення очевидної та прихованої інформації, висловлення припущення, доведення надійності аргументів тощо.
 • Система компетентнісно орієнтованих завдань спонукає до виявлення ініціативи, активного пошуку й пропонування рішень для розв'язання проблем, участі в різних видах діяльності, їх ініціювання, прагнення до лідерства, уміння брати на себе відповідальність.
 • Електронний додаток до підручника — надійний помічник учителя. Він містить презентації до кожної теми та контрольні тести; цікаві скрайбінги, відео тощо
Особливості подання матеріалу
Інтернет-підтримка
 1. Презентації до кожної теми
 2. Відео і скрайбінги для унаочнення навчального матеріалу
 3. Онлайн-тести для самоконтролю до кожного розділу
 4. «Віртуальна бібліотека», де зібрано всі програмові твори в повному обсязі

Автор підручника
Олександр Іванович Борзенко
професор кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор філологічних наук

Made on
Tilda