Обери
СВІЙ підручник!
«Українська мова, українська
та зарубіжна літератури
» підручник
інтегрованого курсу для 5 класу
закладів загальної середньої освіти
Підручник пропонує інноваційні підходи до моделювання інтегрованих уроків мови та літератур

Підручник створено за модельною навчальною програмою «Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури). 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (авт. Старагіна І. П., Новосьолова В. І., Терещенко В. М., Романенко Ю. О., Блажко М. Б.,
Ткач П. Б., Панченков А. О., Волошенюк О. В.)
Українська мова, українська та зарубіжна літератури
підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти
Хворостяний І. Г., Большакова І. О.
Матеріал підручника спрямовано на формування ціннісного ставлення до мови та літератури як чинника національної та загальнолюдської самоідентифікації та консолідації; як форми культури, якою живе людина; як способу мислення та способу діяння. Система завдань у ньому передбачає задоволення пізнавальних інтересів, потреб учнів, розвиток навичок співпраці для досягнення особистісних і спільних цілей; забезпечення творчої самореалізації. Методичні підходи, пропоновані у виданні, спрямовані на зацікавлення учнів художнім твором як явищем мистецтва слова, формою пізнання світу й себе в ньому; формування сталого інтересу до вивчення мовних і літературних явищ, читацької культури учнів; розвиток естетичного смаку, креативного мислення; збагачення читацького досвіду, розширення кола читання. Підручник передбачає розвиток навичок діалогічної взаємодії з текстом, інтерпретації різноманітних текстів (художніх й інформаційних). Навчальні матеріали у виданні спрямовані на розвиток умінь працювати з різними джерелами та видами інформації, зокрема й цифровими, формувати здатність створювати різноманітні тексти / медіатексти, використовуючи відповідні засоби й методи. Учні матимуть змогу здійснювати пошуково-дослідницьку діяльність (знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати). Компетентнісний потенціал видання охоплює формування здатності ефективно використовувати здобуті знання й набуті вміння для розв'язання життєвих завдань.

Підручник отримав гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 08.02.2022 № 140)
Переваги
підручника
  • Чіткість, лаконічність і зрозумілість матеріалу
  • Варіативність вправ і практичних завдань, завдання на вибір
  • Значущі для учнів, життєві завдання
  • Різнорівневість завдань, варіативність форм оцінювання
  • Робота з текстами різних типів і жанрів
  • Завдання на розвиток навичок критичного та системного мислення
Особливості подання матеріалу
Інтернет-підтримка
Навчально-методичний комплект
  • Підручник (у 2 частинах)
  • Робочий зошит (у 2 частинах) містить різнорівневі завдання для розвитку усного та писемного мовлення, розв'язання життєвих завдань
  • Інтерактивний зошит для оцінювання навчальних досягнень
  • Методична підтримка для вчителя
Презентація підручника
Автори підручника
Хворостяний Ігор
радник із питань мови в проєкті «Фінська підтримка реформи української школи ("Навчаємось разом")», кандидат філологічних наук, учитель української мови і літератури (учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист), автор онлайн-курсів і навчальних посібників із української мови та літератури
Большакова Інна
методистка НВК «Новопечерська школа», тренерка Міжнародного проєкту «Читання і письмо для розвитку критичного мислення», перша тренерка НУШ, співавторка підручників і посібників для 1–4 класів НУШ, авторка наукових публікацій з проблем інтегрованого навчання
Made on
Tilda