Обери
СВІЙ підручник!
«Основи правознавства» підручник для 9 класу
з поглибленим вивченням основ правознавства
закладів загальної середньої освіти

Продукт нового покоління, орієнтований на засвоєння учнями базових правових знань та формування і відпрацювання навичок самостійного отримання ними нових знань та вмінь
Основи правознавства
підручник для 9 класу з поглибленим вивченням правознавства закладів загальної середньої освіти
Оксана Святокум
Пропонований підручник для поглибленого вивчення сприяє розвитку в учнів та учениць пізнавального інтересу до правознавства, формує правову позицію щодо сучасних суспільних проблем, вчить робити власну оцінку. Підручник є інноваційним за способом викладення змісту і методикою роботи з ним, містить принципово нові елементи методичного апарату.
Переваги підручника
  • Відповідає сучасній освітній парадигмі, про що свідчить спроба реалізації ідей особистісно орієнтованого підходу, компетентнісної орієнтованості й діяльнісного підходу.
  • Позбавлений стереотипів, дискримінаційних висловлювань та мови ворожнечі, текст побудовано за принципом діалогу.
  • Дотримується принципів науковості, наочності, доступності.
  • Спрямовує увагу учнівства на усвідомлення моральних і когнітивних рис; потреби в самонавчанні і самотворенні, реалізації досяжних та перспективних цілей особистісного розвитку; необхідність оволодіння різноманітними навчальними стратегіями, уміннями керувати своїм навчанням і особистісним розвитком
Особливості подання матеріалу (развороты)
Інтернет-підтримка
Онлайн-тестування до кожного розділу

Автори підручника
Оксана Святокум
кандидатка педагогічних наук, начальниця науково-методичного відділу Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти
Made on
Tilda