Всеукраїнський онлайн марафон
«Реалізація змісту Державного стандарту дошкільної освіти
в парціальних програмах»
15 грудня 2021 року
СТРАТЕГІЧНА СЕСІЯ
«ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗДО:
СУСПІЛЬНІ ЗАПИТИ, ОСВІТНІ ТРЕНДИ»
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
15 грудня 2021 року
Нерянова
Світлана Іванівна
начальниця відділу дошкільної освіти Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України
Піроженко
Тамара Олександрівна
доктор психологічних наук, професор завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Косенчук
Ольга Геннадіївна
начальниця відділу дошкільної та початкової освіти Українського інституту розвитку освіти, кандидат педагогічних наук,
доцент
Рейпольська
Ольга Дмитрівна
завідувачка лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент
Гавриш
Наталія Василівна
провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор
Омельяненко
Ніна Володимирівна
Голова правління ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»
Кірюхіна
Олена Олександрівна
заступник директора видавництва «Ранок»
за напрямом "Навчальна література", співавтор лінійки підручників для ЗЗСО
ПРОГРАМА СТРАТЕГІЧНОЇ СЕСІЇ
Нерянова Світлана Іванівна,
начальник відділу дошкільної освіти Департаменту дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України
Реформування системи дошкільної освіти в Україні: досвід, проблеми, перспективи
10.00 — 10.15
Піроженко Тамара Олександрівна,
доктор психологічних наук, професор завідувач лабораторії психології дошкільника Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Член-кореспондент НАПН України, Керівник творчої групи розробників Стандарту дошкільної освіти робочої групи
Сучасний вимір змін у дошкільній освіті
10.15 — 10.30
Омельяненко Ніна Володимирівна,
голова правління ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти»
Актуальні питання діяльності закладів дошкільної освіти та шляхи їх розв'язання
10.30 — 11.00
Гавриш Наталія Василівна,
провідний науковий співробітник лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор
Традиції та інновації в освіті та вихованні дітей раннього віку.
11.00 — 11.30
Вергун Юрій Валерійович,
директор департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України
Алгоритм формування системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти
11.30 — 12.00
Косенчук Ольга Геннадіївна
начальник відділу дошкільної та початкової освіти Державної установи «Український інститут розвитку освіти», к.п.н., доцент
Оцінка якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти за методикою ECERS-3.
12.00 — 12.30
Рейпольська Ольга Дмитрівна
завідувач лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, доцент
Концепція виховання дітей у цифровому просторі.
12.30 — 13.00
16 грудня 2021 року
«ІННОВАЦІЇ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ЗДО: ПЕДАГОГИ, БАТЬКИ, ДІТИ. ВІНОЧОК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ УКРАЇНСЬКОГО ДОШКІЛЛЯ»
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
16 грудня 2021 року
Бех
Іван Дмитрович
директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор психологічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України (голова)
Нерянова
Світлана Іванівна
начальниця відділу дошкільної освіти Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти Міністерства освіти і науки України (співголова)
Малиношевський
Руслан Васильович
заступник директора Інституту проблем виховання НАПН України з наукової роботи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Рейпольська
Ольга Дмитрівна
завідувачка лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент
Косенчук
Ольга Геннадіївна
начальниця відділу дошкільної та початкової освіти Українського інституту розвитку освіти, кандидат педагогічних наук, доцент
Кірюхіна
Олена Олександрівна
заступник директора видавництва «Ранок»
за напрямом "Навчальна література", співавтор лінійки підручників для ЗЗСО
Спікери
Всеукраїнського педагогічного марафону «Інновації в освітньому процесі ЗДО: педагоги, батьки, діти. Віночок освітніх програм українського дошкілля»:
Рейпольська Ольга Дмитрівна
завідувачка лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, доцент
Гавриш Наталія Василівна
головна наукова співробітниця лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, доктор педагогічних наук, професор
Рагозіна Вікторія Валентинівна
провідна наукова співробітниця лабораторії дошкільної освіти і виховання Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник
Косенчук Ольга Геннадіївна
начальниця відділу дошкільної та початкової освіти Українського інституту розвитку освіти, кандидат педагогічних наук, доцент
Представлення освітніх програм
Блок 1. Модераторка Васильєва С.А.
«ДИТИНА» – освітня програма для дітей від 2-х до 7-ми років
Програма «Дитина» – вектори парадигмальних змін
Половіна Олена Анатоліївна, завідувачка кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент;
Кондратець Інна Вікторівна, старша викладачка кафедри дошкільної освіти Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

Практична реалізація стратегічних принципів програми «Дитина» у площині літературного образотворення
Тесленко Олена Володимирівна, вихователька-методистка ЗДО-ЦРД «Щастя-Кідс»

Блок 2. Модераторка Гавриш Н.В.
«Впевнений старт» – освітні програми для дітей молодшого, середнього і старшого дошкільного віку
Хартман Олена Юріївна, старша наукова співробітниця лабораторії психології дошкільника Інституту психології НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент

Впровадження комплексної освітньої програми «Впевнений старт» для старших дошкільників
Олешко Людмила Вікторівна, вихователька-методистка Ревнівського ЗДО «Барвінок» Гірської сільської ради Київської області
Гуменюк Тетяна Сергіївна, директорка ЗДО Ревнівського ЗДО «Барвінок» Гірської сільської ради Київської області

Блок 3. Модераторка Рагозіна В.В.
«Стежинки у Всесвіт» - комплексна освітня програма для дітей раннього і передшкільного віку
Презентація комплексної освітньої програми для дітей раннього і передшкільного віку «Стежинки у Всесвіт»
Крутій Катерина Леонідівна, професорка кафедри дошкільної освіти Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського, доктор педагогічних наук, наукова керівниця програм

Можливості запровадження STREAM-ОСВІТИ в сучасному закладі дошкільної освіти
Яцун Мар'яна Олександрівна, вихователька-методистка ЗДО компенсую чого типу «Барвінок», м. Львів
STREAM-ОСВІТА і розвиток критичного мислення в дошкільників: практичний аспект

Чілікіна Світлана Леонідівна, вихователька-методистка приватного садочка «Джеронімо», м. Києва

Блок 4. Модераторка Гавриш Н.В.
«STREAM-ОСВІТА» – альтернативна програма формування культури інженерного мислення в дітей дошкільного віку
Презентація альтернативної програми формування культури інженерного мислення в дітей дошкільного віку STREAM-ОСВІТА
Стеценко Ірина Борисівна, наукова співробітниця Міжнародного науково-навчального центру інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, співавторка програм STREM-ОСВІТА та «Стежинки у Всесвіт», авторка технології «Логіки світу» для дітей від 4 до 12 років STREM-ОСВІТи в сучасному закладі дошкільної освіти

STREM-лабораторія в закладі дошкільної освіти як засіб реалізації альтернативної програми
Андрієнкова Інна Леонідівна, вихователька-методистка ЗДО № 545, Шевченківського району, м. Києва

Щаблі міжпредметної інтеграції STREAM-ОСВІТИ: «бачу», «чую», «відчуваю», «граю», «творю» у роботі з дітьми раннього віку
Шалда Наталія Володимирівна, вихователька-методистка КО «Шосткінський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» № 1 «Дзвіночок», Сумської області
Блок 5. Модераторка Косенчук О.Г.
«УКРАЇНСЬКЕ ДОШКІЛЛЯ» – програма розвитку дитини дошкільного віку
Концептуальні засади програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля»
Білан Олександра Іванівна, доцент кафедри педагогіки Львівського ОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент, авторка програми «Українське дошкілля»

Формування рухової та здров'язбережувальної компетентності дошкільників за програмою «Українське дошкілля»
Кравчук Оксана Володимирівна, директорка ЗДО № 3, м. Золочева
Цоба Лариса Ноельївна, вихователька-методистка ЗДО № 3, м. Золочева
Блок 6. Модераторка Рейпольська О.Д..
ОСВІТА І ПІКЛУВАННЯ – інноваційна освітня програма для дітей дошкільного віку
Інноваційна система освіти і піклування дітей раннього та дошкільного віку
Піканова Наталія Володимирівна, директорка ТОВ «Мр.Лідер Глобал»,
Ковальчук Валентина Василівна, вихователь-методист дитячого центру «Mr. Leader»

Блок 7. Модераторка Гавриш Н.В.
«СВІТ ДИТИНСТВА» – комплексна освітня програма
Світ дитинства – провідник до Базового компоненту дошкільної освіти
Байєр Ольга Миколаївна, завідувачка кафедри дошкільної освіти Запорізького ІППО, кандидат психологічних наук, доцент, авторка програми «Світ дитинства»

Досвід впровадження комплексної освітньої програми «Світ дитинства» в ЗДО № 3 «Світлячок»
Корендо Раїса Яківна, вихователька-методистка ЗДО № 3 «Сітлячок» м.Енергодар Запорізької області

Система роботи за комплексною програмою «Світ дитинства» в дошкільних закладах м.Мелітополя
Кривенко Світлана Володимирівна, вихователь-методист ЗДО №26 "Світанок" загального типу Мелітопольської міської ради Запорізької області
Блок 8. Модераторка Рейпольська О.Д.
«Я У СВІТІ» – програма розвитку дитини від народження до шести років
Особистісна орієнтованість програми «Я У СВІТІ»
Савінова Наталія Володимирівна, головна редакторка педагогічних видань МЦФЕР

Досвід організації освітнього процесу за програмою розвитку дитини від народження до шести років «Я у Світі»
Павлюченко Тетяна Миколаївна, вихователька-методистка Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 2 «Ясочка», м. Суми;
Матюшенко Лариса Яківна, вихователька-методистка Сумського дошкільного навчального закладу (центр розвитку дитини) № 26 «Ласкавушка» Сумської міської ради
Блок 9. Модератор Косенчук О.Г.
«СОНЯШНИК» – комплексна програма розвитку, навчання і виховання для дітей дошкільного віку
Презентація програми «Соняшник»
Калуська Любомира Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, авторка понад 600 науково-методичних творів, 10 авторських програм

Впровадження програми «Соняшник» у практику роботи закладу дошкільної освіти
Голей Тарас Борисович, директор ЗДО № 1 «Калинонька», м. Івано-Франківськ

Програмне забезпечення змісту дошкільної освіти (перелік навчальних видань, рекомендованих для використання в закладах дошкільної освіти)
Смішна Олена Анатоліївна, методистка вищої категорії відділу наукового та навчально-методичного забезпечення змісту дошкільної та початкової освіти в Новій українській школі ІМЗО
Учасники обговорення:
Пономаренко Т.О.
професорка кафедри ДО (м. Київ)
Брежнєва О.Г.
професорка кафедри ДО (м. Маріуполь)
Чередніченко С.В.
методистка відділу ДіПО ІМЗО
Столяр М.
аспірантка лабораторії ДО ІВП;
Made on
Tilda