Обери
СВІЙ підручник!
«Німецька мова» підручник
для 5 класу закладів
загальної середньої освіти
Deutsch mit Trüffel — це сучасний підручник німецької мови європейського зразка, за яким легко й цікаво вчити німецьку мову разом із головним персонажем Трюфелем. Цікаві вправи, які охоплюють усі комунікативні види мовленнєвої діяльності, багато пісень, віршів, ігор, коміксів, проєктних робіт тощо перетворюють вивчення іноземної мови на захопливий процес.

Підручник створено за модельною навчальною програмою «Іноземна мова 5-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Редько В. Г., Шаленко О. П., Сотникова С. І., Коваленко О. Я.,Коропецька І. Б., Якоб О. М., Самойлюкевич І. В., Добра О. М., Кіор Т. М.)
Німецька мова (5-й рік навчання)
підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
Сотникова С. І., Гоголєва Г. В.
Підручник німецької мови, створений для 5 класу НУШ, ґрунтується на компетентнісному, комунікативному, діяльнісному й особистісно орієнтованому підходах. Він враховує сучасні методики викладання іноземних мов у школі й відповідає чинній модельній навчальній програмі з іноземних мов. Підручник має сучасну структуру, містить 8 розділів, які складаються з навчальних модулів. Кожний розділ завершують уроки повторення, комікси із завданнями, спрямованими на формування навичок читання й усного мовлення, проєктні роботи, що супроводжуються ілюстративним матеріалом і коментарями щодо перебігу проєктів. У кінці розділу розміщено також таблицю дескрипторів самооцінювання, за допомогою якої учень зможе самостійно визначити власний рівень набутих знань. Матеріали підручника є цікавими й сучасними, їх головною метою є навчання іноземної мови як засобу спілкування, формування в учнів готовності здійснювати іншомовне спілкування, прищеплення поваги до культури, історії та традиції іншого народу.

Підручник отримав гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 08.02.2022 № 140)
Переваги
підручника
 • Компетентнісний підхід, завдяки якому підручник має метапредметний характер
 • Комунікативна та діяльнісна спрямованість підручника
 • Диференційований підхід
 • Урахування вікових особливостей учнів
 • Сучасна структура, яка є чіткою й логічною; поступове зростання рівня складності
 • Різні типи завдань, які забезпечують формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетентності
 • Аудіосупровід до підручника у виконанні носіїв мови
Особливості подання матеріалу
Інтернет-підтримка
Навчально-методичний комплект
 • Підручник з аудіосупроводом
 • Робочий зошит з мовним портфоліо доповнює матеріал підручника й містить насамперед вправи для формування навичок аудіювання й писемного мовлення. До робочого зошита інтегроване мовне портфоліо, яке є журналом для фіксації мовного досвіду та досягнень учнів
 • Тестовий зошит
 • Книга для вчителя
 • Книга для читання
 • Флешкартк
Презентація підручника
Автори підручника
Сотникова Світлана
кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри німецької філології
та перекладу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; викладачка Мовного Центру Будинку Нюрнберга (партнера Ґете-Інституту в Харкові). Авторка понад 170 видань і публікацій, авторка й співавторка 32 підручників з грифом МОН України, які неодноразово ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу підручників

Гоголєва Ганна
помічниця провідного редактора відділу іноземної літератури видавництва «Ранок», у минулому старша викладачка кафедри німецької та французької мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з 14-річним педагогічним стажем. Авторка й співавторка понад 110 навчально-методичних видань, серед яких 23 підручників з грифом МОН України
Made on
Tilda