Обери
СВІЙ підручник!
«Мистецтво» підручник
інтегрованого курсу для 5 класу
закладів загальної середньої освіти
Підручник є новим етапом у пізнанні дитиною світу мистецтва. Освітній процес побудований на безпосередньому спілкуванні з юними творчими особистостями, залученні їх до самовираження й самоудосконалення у художній творчості.

Підручник створено за модельною навчальною програмою «Мистецтво. 5–6 класи» (інтегрований курс) для закладів загальної середньої освіти (автори: Масол Л. М., Просіна О. В.)
Мистецтво
підручник інтегрованого курсу для 5 класу закладів загальної середньої освіти
Рубля Т. Є., Мед І. Л., Наземнова Т. А., Щеглова Т. Л.
В основі концепції підручника — знайомство із системою видів мистецтва та особливостями їхніх художніх мов (засобами художньої виразності). Зміст видання повністю охоплює визначені програмою освітні години: 35 тем по 2 години в кожній — для образотворчої та музичної складової, загалом 70 годин. Окрім традиційного викладення навчального матеріалу, запитань та завдань, підручник має інтерактивний супровід на інтернет-платформі. Це дозволяє значною мірою осучаснити викладання інтегрованого курсу "Мистецтво", урізноманітніти форми роботи з предмета.

Підручник отримав гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 08.02.2022 № 140)
Переваги
підручника
 • Чітке розподілення навчального матеріалу за календарним плануванням курсу;
 • Лаконічна фома викладення навчального матеріалу (схеми, чіткі визначення, зразки творів мистецтва);
 • Творчі завдання та самостійного опрацювання у вільний час;
 • Залучення дітей до вивчення інтерактивного курсу "Мистецтво" на основі сучасної інтернет-платформи (додаткові відомості за темами, тестові й ігрові завдання, творчі вправи);
 • Інтерактивна підтримка щодо сприйняття творів мистецтва (аудіозаписи музичних творів; "галереї" творів образотворчого мистецтва та архітектури);
 • Знайомство дітей із новими або нетрадиційними видами художньої творчості (дизайн; фотомистецтво; стрітарт та ін.);
 • Розкриття багатства й різноманіття вітчизняної художньої культури на основі взірців національного мистецтва.
За результатами пілотування НУШ в 1 семестрі 5 класу підручник отримав схвальні відгуки від учителів, батьків та дітей.
Що було вдосконалено завдяки відгукам пілотних шкіл
додані нотні записи й тексти пісенних творів для виконання;
удосконалено ілюстративний ряд
Особливості подання матеріалу
Інтернет-підтримка
Навчально-методичний комплект
 • Підручник
 • Альбом створений відповідно до тем підручника (за КТП). Сторінки кожної теми пропонують вправи для закріплення набутих знань, практичні вправи для закріплення художніх навичок, а також аркуші для виконання самостійного творчого проєкту
 • Робочий зошит. Завдання, пропоновані на сторінках, спрямовані на закріплення визначень понять із музичного мистецтва, опрацювання (аналізу) музичних творів, розвиток художнього смаку та емоційної складової дітей, удосконалення навичок із музикування, розвитку творчих здібностей. Посібник має інтерактивний додаток, на якому розміщена добірка аудіозаписів музичних творів, зазначених у підручнику
 • Розробки уроків
Презентація підручника
Три запитання до автора підручника
Автори підручника
Рубля Тетяна
Учителька образотворчого мистецтва, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист
Мед Ірина
Учителька мистецтва, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист
Наземнова Т. А.
Учителька музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво», спеціаліст вищої категорії, учитель-методист
Щеглова Т. Л.
Учителька музичного мистецтва, спеціаліст вищої категорії, учитель-методист
Made on
Tilda