Обери
СВІЙ підручник!
«Математика» підручник
для 5 класу закладів
загальної середньої освіти
Підручник є унікальним інструментом для безстресового входження п'ятикласників і їхніх учителів у НУШ. Це приклад системності, логічної послідовності й наступності у розгортанні (розвитку) навчального матеріалу

Підручник створено за модельною навчальною програмою «Математика. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Скворцова С. О., Тарасенкова Н. А.)

Математика
підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
У підручнику забезпечено максимально повну реалізацію наступності в навчанні математики між початковою та базовою школою (5 клас).
Навчальний матеріал подано шляхом організації навчального відкриття, завдяки чому здобувачі освіти можуть самостійно дійти висновків і узагальнень.
У підручнику забезпечено інтегрований підхід до навчання; зміст вправ і завдань та ілюстративний матеріал допомагають реалізувати ціннісний компонент НУШ; дотримано оптимальний обсяг змісту навчальних матеріалів відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів 5 класу.

Підручник отримав гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 08.02.2022 № 140)

Переваги
підручника
 • Реалізація авторської науково обґрунтованої методичної системи навчання математики;
 • практичне втілення ідеї навчання через дослідження;
 • запровадження інноваційного структурування навчального матеріалу до уроків;
 • забезпечення неперервного повторення як передумови міцності знань і вмінь учнів;
 • урахування рекомендацій психологів щодо способів подання навчальної інформації дітям нинішнього покоління;
 • культурологічне спрямування сюжетів математичних задач.
За результатами пілотування НУШ
в 1 семестрі 5 класу підручник отримав схвальні відгуки від учителів, батьків та дітей.
Що було вдосконалено завдяки відгукам вчителів пілотних шкіл
Змінено низку формулювань з огляду на вікові особливості здобувачів освіти
Вилучено складні опорні конспекти, натомість збільшено кількість покрокових інструкцій для розв'язування типових задач
Збільшено кількість задач, які можуть бути розв'язані кількома способами; наведено приклади їх розв'язування
Уведено наскрізну нумерацію завдань
Особливості подання матеріалу
Інтернет-підтримка
Навчально-методичний комплект
 • Підручник
 • Календарно-тематичний план
 • Робочий зошит
 • Інтерактивний зошит для оцінювання результатів навчання що містить завдання на актуалізацію опорних знань, створення проблемної ситуації та її розв'язання, первинне закріплення знань, формування вмінь і навичок, неперервне повторення
 • Розробки уроків
Презентація підручника
Три запитання до автора підручника
Автор підручника
Скворцова Світлана
член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри математики та методики її навчання ДЗ «Південноукраїнський НПУ
імені К. Д. Ушинського»
Made on
Tilda