Обери
СВІЙ підручник!
«Історія України» підручник для 9 класу
з поглибленим вивченням історії
закладів загальної середньої освіти

Майбутнє — за сучасним інноваційним підручником, який дає можливість без додаткового навантаження на вчителя вийти на якісно новий рівень освіти учнів.
Від авторів підручників — абсолютних переможців Всеукраїнських конкурсів підручників для 5–11 класів
Історія України
підручник для 9 класу з поглибленим вивченням історії закладів загальної середньої освіти
Олександр Гісем, Ольга Гісем, Олександр Мартинюк
Підручник з історії України як предмета поглибленого вивчення містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу щодо періоду Нового часу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. Основу методичного апарату підручника становлять компетентнісний і діяльнісний підходи у вивченні предмета. Цьому сприяє наявність різнорівневих завдань, уривків з історичних джерел, тем для проектів і творчих робіт на практичних заняттях тощо. Cхеми та ілюстрації дозволять добре засвоїти основні факти й поняття курсу. Підручник має інтернет-підтримку. На його сторінках розміщені QR-коди, за якими розташовані тестові завдання, які можна виконати в режимі онлайн з автоматичною перевіркою результату.
Переваги підручника
  • Історія України розглядається в контексті світової історії, учні мають можливість порівняти розвиток різних держав в одному історичному періоді
  • Яскраві ілюстрації та карти унаочнюють, доповнюють навчальний матеріал
  • Компетентісний підхід передбачає необхідність урахування різних складових історичної компетентності (хронологічної, просторової, логічної, інформаційної, аксіологічної). Підручник побудований у такий спосіб, щоб надати учням можливість для розвитку кожної з них
  • Уривки з історичних джерел відтворюють цілісний образ досліджуваної епохи, дають можливість відчути причетність до подій, пробудити інтерес до історії своєї Батьківщини
  • Завдання мають різний рівень складності та різну спрямованість, що дозволяє вчителю застосувати диференційний підхід до оцінювання рівня знань і вмінь учнів
  • Підручник містить розробки всіх програмових практичних занять та уроків узагальнення
  • Інтернет-підтримка
Особливості подання матеріалу
Інтернет-підтримка
  1. Онлайн-тести для підготовки до тематичного контролю за кожним розділом із автоматичною перевіркою результату
Авторська презентація
Автори підручника
Гісем Олександр Володимирович
учитель історії ЗНЗ «Міжнародна українська школа» (м. Київ), учитель-методист, кандидат історичних наук.
Співавтор підручників — абсолютних переможців конкурсів 5—11 класів
Гісем Ольга
Олександрівна
учителька історії ЗНЗ «Міжнародна українська школа» (м. Київ).
Співавторка підручників — переможців конкурсу 5, 6 і 8 класів
Мартинюк Олександр Олександрович
учитель історії СЗШ № 138 (м. Київ), учитель-методист. Співавтор підручників — абсолютних переможців конкурсів 5—11 класів
Made on
Tilda