Обери
СВІЙ підручник!
«Інформатика» підручник
для 5 класу закладів
загальної середньої освіти
Разом із підручником учні та учениці:
• набуватимуть досвіду використання інформаційних технологій для навчання, роботи, повсякденного життя
• розвиватимуть алгоритмічне мислення та навчатимуться створювати власні програми
• зроблять крок до успіху в інформаційному суспільстві

Підручник створено за модельною навчальною програмою «Інформатика. 5–6 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Пасічник О. В., Чернікова Л. А.)
Інформатика
підручник для 5 класу закладів загальної середньої освіти
Корнієнко М. М., Крамаровська С. М., Зарецька І. Т.
Успішне навчання за підручником забезпечать:
• чітка організація і структурованість матеріалу, його розподіл на змістові блоки для поступового засвоєння знань
• орієнтування на формування практичних навичок роботи з комп'ютером
• наявність матеріалів для здійснення диференціації та індивідуалізації навчання:
- мотивуючий вступ
- пропедевтичні, супроводжуючі та контролюючі завдання
- практичні завдання з покроковим виконанням
- додатковий матеріал для поглиблення знань
- запитання для самоперевірки
- тренувальні, дослідницькі, творчі завдання, логічні задачі.

Підручник отримав гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (наказ МОН України від 08.02.2022 № 140)
Переваги
підручника
Пропонований підручник:
 • має сучасний дизайн, що відповідає новітнім європейським тенденціям
 • розрахований на будь-який рівень технічного оснащення освітнього процесу
 • може використовуватися без додаткових посібників
 • надає можливість для диференціації та індивідуалізації навчання
 • враховує психологічні особливості учнів 5 класу
 • дає можливість без додаткового навантаження на вчителя й учнів вийти на якісно новий рівень освіти учнів
Особливості подання матеріалу
Інтернет-підтримка
Навчально-методичний комплект
 • Підручник
 • Календарно-тематичний план
 • Навчаємо офлайн і онлайн: робочі схеми проведення уроків різних типів
 • Робочий зошит
 • Зошит проєктів
 • Зошит для оцінювання навчальних результатів
 • Інтерактивні конспекти уроків
Презентація підручника
Автори підручника
Корнієнко Марина
Учителька інформатики вищої
кваліфікаційної категорії Харківського
приватного ліцею, учитель-методист,
Заслужений учитель України, тренерка
НУШ, співаторка підручників та посібників з
інформатики
Крамаровська Світлана
Учителька інформатики вищої
кваліфікаційної категорії Харківської гімназії
№ 172, учитель-методист, співаторка
підручників та посібників з інформатики
Зарецька Ірина
Завідувачка кафедри теретичної та
прикладної інформатики Харківського
національного університету
імені В. Н. Каразіна, канд. фіз.-мат. наук, тренерка НУШ, співаторка підручників та посібників з інформатики
Made on
Tilda