Обери
СВІЙ підручник!
«Інформатика» підручник для 9 класу
з поглибленим вивченням інформатики закладів загальної середньої освіти

Навчальний матеріал адаптовано до рівня знань і умінь учнів, наведено численні приклади з різних галузей людської діяльності. Застосовано дворівневе подання теорії, коли матеріал, визначений програмою, висвітлено в основному тексті, додатковий — у спеціальних рубриках.
Оволодінні основами алгоритмізації і програмування здійснюється на основі мови Python і середовища програмування IDLE.
Інформатика
підручник для 9 класу з поглибленим вивченням інформатики закладів загальної середньої освіти
Руденко Віктор, Речич Наталія, Потієнко Валентина
Навчальний матеріал адаптовано до рівня знань і умінь учнів, наведено численні приклади з різних галузей людської діяльності. Застосовано дворівневе подання теорії, коли матеріал, визначений програмою, висвітлено в основному тексті, додатковий — у спеціальних рубриках. Оволодінні основами алгоритмізації і програмування здійснюється на основі мови Python і середовища програмування IDLE. Навчальний матеріал супроводжено алгоритмами з покроковим описом та прикладами, що допоможе учням опанувати мову програмування та структурування даних, зорієнтуватися в сучасних комп'ютерних технологіях. Практичні завдання зорієнтовано на вдосконалення дослідницьких навичок, навичок роботи з програмним забезпеченням, набуття досвіду самостійного вибору джерел інформації, формування інформаційної культури..
Переваги підручника
  • Актуалізація знань на початку кожного розділу
  • Приклади практичного застосування набутих знань
  • Вправи для закріплення навичок роботи за комп'ютером
  • Завдання на формування предметних і ключових компетентностей
  • Питання для самоперевірки за кожною темою
  • Практичні роботи з покроковим описом виконання
Особливості подання матеріалу
Інтернет-підтримка
  1. Анімації до складних тем.
  2. Мобільні ігри-сортування для перевірки знань.
  3. Фрейми 3D-моделей з описом зображень відповідно до програми.
  4. Додатковий матеріал стосовно нових відкриттів у біологічній сфері.
Авторська презентація
Автори підручника
Руденко Віктор
Дмитрович
кандидат педагогічних наук, доцент, пенсіонер за вислугою років
Речич Наталія
Василівна
учитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії гімназії № 178 м. Києва,
учитель-методист
Потієнко Валентина Олександрівна
кандидат педагогічних наук, учитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії Українського фізико-математичного ліцею КНУ ім. Тараса Шевченка,
учитель-методист
Made on
Tilda