Обери
СВІЙ підручник!
«Географія» підручник для 9 класу
з поглибленим вивченням географії
закладів загальної середньої освіти

Майбутнє — за сучасним інноваційним підручником, який дає можливість без додаткового навантаження на вчителя вийти на якісно новий рівень освіти учнів.
Географія
підручник для 9 класу з поглибленим вивченням географії закладів загальної середньої освіти
Петро Масляк, Світлана Капіруліна, Оксана Бродовська
Підручник із географії як предмета поглибленого вивчення містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття. Підручник формує в учнів уявлення про Україну як суб'єкт світового географічного простору. Він має добре опрацьований методичний апарат, містить велику кількість карт і картосхем, ілюстрацій, графіків і діаграм, схем і таблиць, що унаочнюють основний текст. Значну увагу приділено завданням, спрямованим на відпрацювання вмінь працювати з різними джерелами інформації. Активна методика навчання, запропонована в підручнику, стимулює самостійну діяльність учнів. Підручник має інтернет-підтримку. На його сторінках розміщені QR-коди, за якими розташовані тестові завдання, які можна виконати в режимі онлайн.
Переваги підручника
  • Формує в учнів уявлення про Україну як суб'єкт світового географічного простору
  • Має практичну спрямованість, яка реалізується в ході виконання програмових практичних робіт та аналітичних завдань, а також під час здійснення досліджень
  • Географічні карти, графіки, діаграми, статистичні таблиці, схеми тощо допоможуть ефективно засвоїти навчальний матеріал
  • Електронний додаток до підручника значно розширить наявну інформацію (текстову та візуальну) і дасть змогу застосовувати її під час виконання різноманітних завдань, підготовки досліджень тощо
Особливості подання матеріалу
Інтернет-підтримка
  1. Онлайн-тестування до кожного розділу

Автори підручника
Масляк Петро
Олексійович
професор кафедри географії України Київського національного університету
ім. Т. Шевченка, доктор географічних наук
Капіруліна Світлана Леонідівна
доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Київського університету ім. Б. Грінченка, кандидат педагогічних наук
Бродовська Оксана Григорівна
учитель-методист, учитель економіки та географії спеціалізованої школи № 304
м. Києва, кандидат економічних наук
Made on
Tilda