Обери
СВІЙ підручник!
«Географія» підручник для 8 класу
з поглибленим вивченням географії
закладів загальної середньої освіти

Майбутнє — за сучасним інноваційним підручником, який дає можливість без додаткового навантаження на вчителя вийти на якісно новий рівень освіти учнів.
Від авторів підручників — абсолютних переможців Всеукраїнських конкурсів підручників для 5–11 класів
Географія
підручник для 8 класу з поглибленим вивченням географії закладів загальної середньої освіти
Петро Масляк, Людмила Даценко, Світлана Капіруліна, Тамара Курач, Оксана Бродовська
Підручник із географії як предмета поглибленого вивчення містить обов'язковий обсяг навчального матеріалу, усі необхідні теоретичні відомості й поняття.
Підручник формує в учнів уявлення про Україну як суб'єкт світового географічного простору. Матеріал підручника спрямований на формування знань про природу, територію й населення нашої країни, а також роль людини та її вплив на навколишнє середовище
Він має добре опрацьований методичний апарат, містить велику кількість карт і картосхем, ілюстрацій, графіків і діаграм, схем і таблиць, що унаочнюють основний текст. Значну увагу приділено завданням, спрямованим на відпрацювання вмінь працювати з різними джерелами інформації. Активна методика навчання, запропонована в підручнику, стимулює самостійну діяльність учнів.
Підручник має інтернет-підтримку. На його сторінках розміщені QR-коди, за якими розташовані тестові завдання, які можна виконати в режимі онлайн.
Переваги підручника
  • Формує в учнів уявлення про Україну як суб'єкт світового географічного простору
  • Матеріал підручника спрямований на формування знань про природу, територію й населення нашої країни, а також роль людини та її вплив на навколишнє середовище
  • Має практичну спрямованість, яка реалізується в ході виконання програмових практичних робіт та аналітичних завдань, а також під час здійснення досліджень;
  • Географічні карти, графіки, діаграми, статистичні таблиці, схеми тощо допоможуть ефективно засвоїти навчальний матеріал
  • Електронний додаток до підручника значно розширить наявну інформацію (текстову та візуальну) і дасть змогу застосовувати її під час виконання різноманітних завдань, підготовки досліджень тощо
Особливості подання матеріалу
Інтернет-підтримка
  1. Онлайн-тестування до кожного розділу


Автори підручника
Масляк Петро
Олексійович
професор кафедри географії України Київського національного університету
ім. Т. Шевченка, доктор географічних наук
Даценко Людмила Миколаївна
завідувачка кафедри геодезії і картографії Київського національного університету
ім. Т. Шевченка, доктор географічних наук
Капіруліна Світлана Леонідівна
доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Київського університету ім. Б. Грінченка, кандидат педагогічних наук
Курач Тамара
Миколаївна
доцент кафедри геодезії і картографії Київського національного університету
ім. Т. Шевченка, кандидат географічних наук
Бродовська Оксана Григорівна
учитель-методист, учитель економіки та географії спеціалізованої школи № 304
м. Києва, кандидат економічних наук
Made on
Tilda